Şirket güvenliğinde süreklilik, özellikle mücbir sebeplerde tam kapasiteyle çalışan güvenlik sistemleri, çalışanların günlük moral performansını artıran önemli bir unsurdur. Her ne kadar rutin çalışma zamanlarında çok göz önünde bulunmasa da yangın, sel, deprem gibi zamanlarda tam ve eksiksiz güvenliğin bulunduğunun çalışanlarca bilinmesi iş yeri psikolojik ergonomisini olumlu yönde etkiler. Ofis altyapısının güvenliğini sağlamak için önemli tedbirler vardır. Bu tedbirler arasında yangın algılama ve ihbar sistemleri, karbonmonoksit algılama sistemleri, geçiş kontrol sistemleri ve seslendirme sistemleri önem taşır.

X