Sistem Odası Çözümleri

İşletmelerin yaşam döngüsünü sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gereken en büyük parçalardan biri olan veri merkezlerinde var olması gereken kriterler;
Yükseltilmiş zemin : Sistemlerin, ısındığında ya da su baskını gibi durumlarda zarar görmemesi için yüksek bir zeminde oturtulması gerekir.
İklimlendirme : Sistem odasının sıcaklığını, havasının temizliğini ve nemini istenen seviyede tutmak önemlidir. Basit klima çözümleri zaman içinde güç tüketimini ve cihaz yoğunluğunu artırır. Bu nedenle sistem odalarına güçlü bir iklimlendirme altyapısı sağlanması önemlidir.
Yangın söndürme sistemleri : Fm200 yangın söndürme sistemleri oldukça kullanışlıdır. Bu sistemde sabit nozullar ile gaz dağıtım işlemi gerçekleştirilir. Kaynama noktasının düşük oluşu sayesinde kapalı alanlarda rahatlıkla saklanabilir.
Sistem odası ortam izleme cihazları : Sistem odasını iklimsel, çevresel ve enerjisel açıdan sürekli izleyen cihazlardır. Montajında profesyonel hesaplamalar gerekir. Sistem odasının şekline, altyapısına, su basması gibi çeşitli tehlikelere uygun monte edilmesi, şirketin ihtiyacı olan izleme cihazının sağlanması ve doğru şekilde yapılandırılması önemlidir.

Sistem odası çözümlerinizde yetkin ve profesyonel şirketleri tercih etmeniz, odanın güvenliği açısından son derece önemlidir. Şirketinizde profesyonel bir kurulum ve sürekli teknik destek için bizimle iletişime geçin.

***

Tüm küçük işyerlerinden büyük kampüslere kadar intranet ve internet ile bağlantılı kablolama sistemlerinin oluşturulması önemlidir. Kablolama sistemlerinin oluşturulmasında üç aşama bulunur. Bu aşamalar ve kısa açıklamaları şöyledir:

Yapısal Kablolama Nedir?
Hızlı ve verimli çalışan sistemler oluşturulması için öncelikli olarak network kablolama oluşturulması gerekir. Veri merkezleri, binalar ve kampüslerde veri iletişimine ihtiyaç duyulur. Veri sistemleri, doğru alt yapı ile oluşturulmuş kablolama sistemleri aracılığı ile iletilir. Kablolama sistemlerinin çeşitli topolojileri vardır. Bu topolojiler uluslararası standartlarda belirtilen altyapı topolojilerine göre kurulur. En çok kullanılan topoloji STAR’dır. Yapısal kablolamada ana amaç data, telefon, şebeke yönetim, UPS elektrik sistemleri ve güvenlik sistemlerine ait kablolama alt yapısını tek bir çatı altında toplamaktır. Yapısal kablolama operasyonlarında öncelikli olarak kablolamanın oluşturulacağı yapının keşfi yapılır. Sonra projelendirme aşaması gelir. Kuruluş, test ve sertifikalandırma işlemlerini de barındıran operasyon, testleri tamamlanıp çalıştırılmaya başlayan altyapı ile ilgili sürekli destek birimi ile sonuçlandırılır.

Kablosuz Ağ Teknolojileri
Günümüzde hem iş hem eğlence için sürekli “online” olmak zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk, ev ile ofis arasındaki tüm ara bölgelerde de aynı şekilde kaliteli bir hizmet sunulmasını gerektirir. Ofis içinde toplantı odası, depo; ofisten çıkıldığında araba, ev gibi mekanlarda da çalışabiliyor olmak ya da sosyal iletişimi aynı kalitede sürdürülebiliyor olmak bir ihtiyaçtır. Böylelikle küçük ya da büyük dükkân, şirket, kurum ve kuruluşlarda kablosuz ağ teknolojileri kullanılmaya başlandı. Bu teknoloji kaynakları ile ilgili, zaman içinde birçok seçenek de oluşturuldu. Ancak kablosuz ağ teknolojilerinde büyük önem taşıyan belli başlı kriterler, her seçenekte ve markada aynı şekilde yüksek kalite, geniş bant aralığı ve ihtiyaca yönelik şekilde kurgulanmadığı için şirketler, teknolojik anlamda profesyonel kuruluşlarla iş birliği oluşturmayı tercih etti. Günümüzde kablolu ağların kullanımı ne kadar azalsa da kablosuz ağa geçilirken göz önünde bulundurulması gereken kriterler hala aynı disiplinle devam etmektedir. Bağlanmada kolaylık, mobilite, erişim verimliliği, kurulumunun kolay olması, ölçeklenebiliyor olması, güvenliği ve maliyeti, bir kablosuz ağ teknolojisi markasının tercih edilmesindeki önemli kriterlerdir.

Ağ İyileştirme Nedir?
Kablosuz ağların kurulumu için ön araştırma yapılırken, ağ iyileştirme sistemleri konusunda da teknolojik alt yapısı uygun firmalar seçilmelidir. Var olan ağın güncel şartlara ve standartlara uygun hale getirilmesi ağ iyileştirme prosesi ile gerçekleşir. Ağ iyileştirme hem var olan internet performansını güçlendirir hem de veri akışında tam güvenlik ve verim sağlar. Bu nedenle kablolu ve kablosuz ağ iyileştirme işlemlerinin periyodik olarak gerçekleştiriliyor olması çok önemlidir.

Şirketiniz için ve şirketinize özel en iyi altyapı, kablosuz ağ ve iyileştirme hizmetleri için irtibata geçin.

X